قبل و هنگام مسافرت از مصرف غذای با بوی تند، ادویه دار یا چرب که به شما نمی سازد بپرهیزید افرادی که از تصلب شرائین، فشار خون بالا، بیماری قند و بیماری