این ماجرا زمانی اتفاق افتاد که یک زن چینی و همسرش از پرواز جا مانده بودند. این زوج که ۲۴ ام شهریور با هواپیمایی خط پکن و از فرودگاه بین المللی این کشور به مقصد شانگهای پرواز داشتند، دیر رسیدند و مسئولان فرودگاه اجازه نداند تا سوار هواپیما شوند.