هواپیما

اشتراک گذاشته شده با :

سانحه هوایی

چگونه می توان در هنگام سقوط هواپیما زنده ماند؟
چگونه می توان در هنگام سقوط هواپیما زنده ماند؟
امروزه پرواز با هواپیما به امری عادی بدل گشته و هر کسی از این وسیله برای مسافرت های خود استفاده می کند. راحتی، سرعت بسیار بالا و بهره وری مناسب، باعث شده است که هزینه زیاد هواپیما، توجیه اقتصادی داشته باشد. ایمنی آن ها نیز بسیار بالاست و کمتر شاهد رخ دادن حوادث ناگوار در هواپیما ها هستیم. با این حال، تصادف و حادثه امری اجتناب ناپذیر به شمار می رود و احتمال روی دادن آن وجود دارد.

تلاطم جریان هوا چیست و چرا باعث تکان خوردن هواپیما
تلاطم جریان هوا چیست و چرا باعث تکان خوردن هواپیما
اگر شما از جمله کسانی هستید که اغلب در مسافرتهای هوایی بسر می برید، نیازی نیست درباره اینکه تلاطم در جریان هوا به چه صورتی خود را در پرواز نشان می دهد، توضیح دهیم. ممکن است بخواهید بدانید که بروز این پدیده می تواند باعث چه اتفاقاتی شود یا نگران این باشید…