ناسا اپلیکیشنی طراحی کرده است که ضمن تعیین بهترین مسیر پروازی برای هواپیماها کمک زیادی به کاهش آلاینده های کربنی می کند. روزانه ده ها هزار پرواز در آسمان کشورهای مختلف جهان صورت می گیرد و در این میان حجم عظیمی از گازهای مخرب زیست محیطی تولید و منتشر می شود…